Skip to main content
Bild
VESTI

Оператор на Проектот Плавица е СИЛГЕН РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ Лтд која е во доминантна сопственост на Генезис Ресоурцес Лтд од Австралија.

Во 2021 година Агенцијата организираше истражување на јавното мислење во Пробиштип и Кратово со цел да се утврди расположението на локалните жители за отворање на новиот рудник за злато Плавица.

Истражувањето се реализираше во две фази – деск топ подготовки, истражувања и анализа на собраните информации со изведување заклучоци и препораки, по што се помина на теренско истражување кое опфати:

  • дефинирање на популација за истражување,
  • подготовка на пишан структуриран прашалник (со затворени прашања)
  • печатење на прашалник
  • подготовка на тим за спроведување на прашалникот (обука)
  • внес и анализа на податоци во SPSS програма
  • изведување заклучоци и препораки за следни активности.

Проектот за рудник за злато е во развој.