Skip to main content
Bild
Софија Крстевска

Дипломиран менаџер за односи со јавноста и меѓународен маркетинг. Искуство во управување со содржини на социјални медиуми, дизајн,анализа и таргетирање. Градење маркетинг стратегии за клиентите.