Skip to main content
Bild
green economy

Проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (Networking and advocacy for green economy) објавува Повик за новинарски натпревар за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики.  

Новинарскиот продукт треба да се фокусира на концептот на зелена економија, односно да промовира успешен пример на зелени деловни практики. Проектот ги мотивира новинарите или медиумите да конкурираат со нови, досега необјавени, истражувачки стории од областа на зелената економија само во пишана форма и поткрепени со релевантни фотографии/илустрации.

 

Аплицирањето за успешна сторија за зелена економија на проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (Networking and advocacy for green economy) е со рок до 03.12.2020 година на следнава адреса: info@ruralnet.mk.